Phone: 0965 300 130 (Hotline) 0969 631 037 (Mr. Khương)
iRecovery - Trung tâm Khôi phục Dữ liệu

XÓA TOÀN BỘ DỮ LIỆU

GIẢI PHÁP XÓA TOÀN BỘ DỮ LIỆU
 

Bạn đang cần, xóa hết toàn bộ dữ liệu trên thiết bị,
 

  • Muốn bảo mật tuyệt đối không phải phục hồi, do sắp chuyển cho người khác dùng
  • Muốn thiết bị quay về trạng thái sản xuất để lưu trữ được nhiều dữ liệu hơn
  • Muốn khai tử thiết bị nhưng sợ không may còn dữ liệu lưu trữ sẽ bị kẻ khác lợi dụng


Thì đừng ngần ngại gì mà hãy liên hệ ngay cho iRecovery theo Hotline: 0969 631 037, kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ giúp bạn xóa toàn bộ dữ liệu trong bảo mật và đảm bảo không thể phục hồi lại được nữa.Nếu bạn không thể gửi thiết bị lưu trữ của mình vì chúng tôi vì nó chứa thông tin bí mật, chúng tôi có giải pháp cho bạn. Bạn hãy gọi vào Hotline: 0969 631 037 của iRecovery ngay lập tức, chúng tôi sẽ gửi một kỹ thuật viên đến công ty hoặc nhà của bạn và thực hiện quá trình xóa dữ liệu trực tiếp từ đó
 Khi sử dụng dịch vụ tại trung tâm, tất cả thông tin của bạn bao gồm thông tin cá nhân và dữ liệu bên trong thiết bị đều được bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi cam kết không để bên thứ ba biết được thông tin của bạnDữ liệu của bạn sẽ được xóa sạch và thiết bị của bạn vẫn an toàn để có thể sử dụng có mục đích tiếp theo