HOTLINE: 0969 631 037 (Mr. Khương - Tân Bình) 0908 400 028 (Mr. Tuấn - Quận 5)
iRecovery - Trung tâm phục hồi dữ liệu chuyên nghiệp

Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động Transcend 1TB

iRecovery vừa phục hồi dữ liệu ổ cứng di động Transcend 1TB thành công cho một khách hàng là thiết kế. Lỗi lớn nhất xuất hiện trên thiết bị là firmware và bad sectors, thế nên quá trình phục hồi dữ liệu diễn ra khá lâu với nhiều công đoạn phức tạp.


PHỤC HỒI DỮ LIỆU Ổ CỨNG DI ĐỘNG TRANSCEND 1TB THÀNH CÔNG
 

Đối với ổ cứng Firmware là một loại phần mềm có khả năng kiểm soát các dữ liệu hiết bị. Phần mềm hệ thống này sẽ nằm cố định và hoạt động bên trong các thiết bị. Người sử dụng không thể chỉnh sửa hay cố điều chỉnh trong Firmware. Chỉ có nhà phát triển hoặc có phần mềm chỉnh sửa chúng. Nếu không may Firmware bị lỗi trong quá trình sử dụng thì ổ cứng không thể hoạt động và hệ quả là bạn không sử dụng được dữ liệu. Muốn cứu được dữ liệu, iRecovery phải dùng thiết bị chuyên dụng để kiểm tra rồi giúp bạn phục hồiKhi đến với trung tâm, ngoài lỗi Firmware, ổ cứng di động Transcend 1TB của khách hàng còn bị lỗi Bad Sectors, thế nên quá trình phục hồi dữ liệu thực hiện khá khó khăn. Để có thể phục hồi thành công, buộc kỹ thuật viên phải can thiệt vào phần cứng của thiết bịThông thường, những ổ cứng nào đã can thiệt sâu vào phần cứng để phục hồi dữ liệu thì khả năng sử dụng lại thiết bị là không thể

Kỹ thuật viên thực hiện kiểm tra phần cứng

Sau khi can thiệp vào phần cứng, kỹ thuật viên sẽ sử dụng phần mềm chuyên dụng để tiến hành truy xuất dữ liệu