Phone: 0965 300 130 (Hotline) 0969 631 037 (Mr. Khương)
iRecovery - Trung tâm Khôi phục Dữ liệu

Trở thành đối tác - Phát triển kinh doanh

Với mong muốn mang đến cho các doanh nghiệp và trung tâm thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin thêm các cơ hội kinh doanh dịch vụ phục hồi dữ liệu chuyên nghiệp, iRecovery thiết lập chương trình iRecovery Partners hoàn toàn mới, mang nhiều lợi ích và tiềm năng cho Quý đối tác.

iRecovery Partners là chương trình dành cho những đối tác có nhu cầu về phục hồi dữ liệu thay mặt cho các thương hiệu hoặc doanh nghiệp khác. Khi đăng ký tham gia chương trình iRecovery Partners, quý khách sẽ nhận được nhiều lợi ích như giá cả và chiết khấu phù hợp. 

Hãy liên lạc iRecovery qua Hotline: 0969 631 037 để được tư vấn thêm về chương trình iRecovery Partners.