Cứu dữ liệu Điện Thoại Smartphone

HỆ ĐIỀU HÀNH iOS

  1. Xóa file nhầm
  2. Restore mất dữ liệu
  3. Jailbreak thất bại
  4. Các trường hợp không mở được máy như: màn hình đen treo táo, lỗi phần mềm, quên password màn hình, màn hình xanh… (LIÊN HỆ)
  5. Rớt nước (LIÊN HỆ)

HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID

  1. Lỡ tay bấm nhầm xóa file
  2. Mất hết dữ liệu khi lỡ tay restore
  3. Bị rơi rỡ màn hình, rớt nước (LIÊN HỆ)

Cam kết dịch vụ

  • Cam kết bảo mật thông tin riêng tư với cấp an toàn thông tin chỉ duy nhất 1 người can thiệp được phép tiếp cận thông tin, tuyệt đối k sao chép qua bất kì thiết bị khác.
  • Xóa ngay dữ liệu đã phục hồi, không lưu thông tin khách hàng, hủy phiếu nhận/trả thiết bị và dữ liệu ngay khi hoàn thành dịch vụ.

   HỆ ĐIỀU HÀNH iOS XOÁ FILE NHẦM

 LOẠI DỮ LIỆU iPhone 4/4S/5/5C/5SE, iPad Mini 1/2, iPad 1/2/3/4, iPod Touch 6/5/4/3/2/1, iPod nano, iPad Air iPhone 6/6S/6 Plus/6S Plus, iPad Air 2, iPad mini 3/4, iPad Pro
Tin nhắn, Danh bạ, Lịch sử cuộc gọi, Ghi chú 3.25.000 VNĐ  3.250.000 VNĐ
Hình ảnh, Videos, Ghi Âm, Lịch, Safafi Bookmark
Ứng dụng Viber call & message, Tango…
 3.250.000 VNĐ 3.550.000 VNĐ

  HỆ ĐIỀU HÀNH iOS RESTORE MẤT DỮ LIỆU

 LOẠI DỮ LIỆU iPhone 4/4S/5/5C/5SE, iPad Mini 1/2, iPad 1/2/3/4, iPod Touch 6/5/4/3/2/1, iPod nano, iPad Air iPhone 6/6S/6 Plus/6S Plus, iPad Air 2, iPad mini 3/4, iPad Pro
Tin nhắn, Danh bạ, Lịch sử cuộc gọi, Ghi chú     3.500.000 VNĐ   3.500.000 VNĐ
Hình ảnh, Videos, Ghi Âm, Lịch, Safafi Bookmark
Ứng dụng Viber call & message, Tango…
 3.500.000 VNĐ 3.500.000 VNĐ

  HỆ ĐIỀU HÀNH iOS JAILBREAK THẤT BẠI

 LOẠI DỮ LIỆU iPhone 4/4S/5/5C/5SE, iPad Mini 1/2, iPad 1/2/3/4, iPod Touch 6/5/4/3/2/1, iPod nano, iPad Air iPhone 6/6S/6 Plus/6S Plus, iPad Air 2, iPad mini 3/4, iPad Pro
Tin nhắn, Danh bạ, Lịch sử cuộc gọi, Ghi chú   3.250.000 VNĐ 3.250.000 VNĐ
Hình ảnh, Videos, Ghi Âm, Lịch, Safafi Bookmark
Ứng dụng Viber call & message, Tango…
3.250.000 VNĐ 3.250.000 VNĐ

   HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID XOÁ NHẦM FILE

 LOẠI DỮ LIỆU GIÁ 
Tin nhắn 3,000.000 VNĐ

(Chọn 1 – 2 loại dữ liệu)

Danh bạ
Lịch sử cuộc gọi
Ghi chú
Tin nhắn, Danh bạ, Lịch sử cuộc gọi, Ghi chú 2.800.000 VNĐ

(Trọn gói)

Hình ảnh, Videos, Ghi Âm, Lịch, Safafi Bookmark
Ứng dụng Viber call & message, Tango…
2.800.000 VNĐ

(Trọn gói)

   HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID RESTORE NHẦM

 LOẠI DỮ LIỆU GIÁ
Tin nhắn 3.000.000 VNĐ

(Chọn 1 – 2 loại dữ liệu)

Danh bạ
Lịch sử cuộc gọi
Ghi chú
Tin nhắn, Danh bạ, Lịch sử cuộc gọi, Ghi chú 3.000.000 VNĐ

(Trọn gói)

Hình ảnh, Videos, Ghi Âm, Lịch, Safafi Bookmark
Ứng dụng Viber call & message, Tango…
3.000.000 VNĐ

(Trọn gói)