Bảng giá lỗi do sự cố người dùng dành cho các trường hợp mất dữ liệu do các vấn đề phần cứng như sau:

 1. Format nhầm
 2. Xoá nhầm
 3. Ghost nhầm
 4. Ghi đè
 5. Vô tình/ cố ý xoá
 6. Bị mất mật khẩu bảo vệ file
 7. Các trường hợp khác vui lòng liên hệ với hotline iRecovery

Chú thích:
FILE MỀM: MS Word, Exel…
FILE MEDIA: Record Lossless, MP3, AAC, eAAC+, FLAC, PCM, WMA, WAV, MIDI, OGG, AC3, AMR
FILE NÉN: ZIP, RAR

FORMAT NHẦM

DUNG LƯỢNG FILE IMAGE FILE MỀM FILE MEDIA FILE NÉN
 =< 72GB 450,000 – 3,200,000 600,000 – 3,200,000 450,000 – 3,200,000 Báo giá
72Gb – 128Gb 3,000,000 3,000,000 3,000,000
128Gb – 250Gb 3,200,000 3,200,000 3,200,000
250Gb – 320Gb 3,500,000 3,500,000 3,500,000
320Gb – 500Gb 4,000,000 4,000,000 4,000,000
1TB – 3TB 4,500,000 – 5,000,000 4,500,000 – 5,000,000 4,500,000 – 5,000,000

 

XOÁ NHẦM

DUNG LƯỢNG FILE IMAGE FILE MỀM FILE MEDIA FILE NÉN
 =< 72GB 450,000 – 3,200,000 600,000 – 3,200,000 450,000 – 3,200,000 Báo giá
72Gb – 128Gb 3,000,000 3,000,000 3,000,000
128Gb – 250Gb 3,200,000 3,200,000 3,200,000
250Gb – 320Gb 3,500,000 3,500,000 3,500,000
320Gb – 500Gb 4,000,000 4,000,000 4,000,000
1TB – 3TB 4,500,000 – 5,000,000 4,500,000 – 5,000,000 4,500,000 – 5,000,000

 

GHOST NHẦM

DUNG LƯỢNG FILE IMAGE FILE MỀM FILE MEDIA FILE NÉN
 =< 72GB 600,000 – 4,500,000 600,000 – 4,500,000 600,000 – 4,500,000 Báo giá
72Gb – 128Gb 3,000,000 3,000,000 3,000,000
128Gb – 250Gb 3,200,000 3,200,000 3,200,000
250Gb – 320Gb 3,500,000 3,500,000 3,500,000
320Gb – 500Gb 4,000,000 4,000,000 4,000,000
1TB – 3TB 4,500,000 – 5,000,000 4,500,000 – 5,000,000 4,500,000 – 5,000,000

 

GHI ĐÈ

DUNG LƯỢNG FILE IMAGE FILE MỀM FILE MEDIA FILE NÉN
 =< 72GB 450,000 – 3,200,000 600,000 – 3,500,000 450,000 – 3,200,000 Báo giá
72Gb – 128Gb 3,000,000 3,000,000 3,000,000
128Gb – 250Gb 3,200,000 3,200,000 3,200,000
250Gb – 320Gb 3,500,000 3,500,000 3,500,000
320Gb – 500Gb 4,000,000 4,000,000 4,000,000
1TB – 3TB 4,500,000 – 5,000,000 4,500,000 – 5,000,000 4,500,000 – 5,000,000

 

VÔ TÌNH/ CỐ Ý XOÁ

DUNG LƯỢNG FILE IMAGE FILE MỀM FILE MEDIA FILE NÉN
 =< 72GB 450,000 – 3,200,000 600,000 – 3,500,000 450,000 – 3,200,000 Báo giá
72Gb – 128Gb 3,000,000 3,000,000 3,000,000
128Gb – 250Gb 3,200,000 3,200,000 3,200,000
250Gb – 320Gb 3,500,000 3,500,000 3,500,000
320Gb – 500Gb 4,000,000 4,000,000 4,000,000
1TB – 3TB 4,500,000 – 5,000,000 4,500,000 – 5,000,000 4,500,000 – 5,000,000

 

BỊ MẤT MẬT KHẨU BẢO VỆ FILE

DUNG LƯỢNG FILE IMAGE FILE MỀM FILE MEDIA FILE NÉN
 =< 72GB 250,000 – 2,200,000 250,000 – 2,200,000 250,000 – 2,200,000 Báo giá
72Gb – 128Gb 3,000,000 3,000,000 3,000,000
128Gb – 250Gb 3,200,000 3,200,000 3,200,000
250Gb – 320Gb 3,500,000 3,500,000 3,500,000
320Gb – 500Gb 4,000,000 4,000,000 4,000,000
1TB – 3TB 4,500,000 – 5,000,000 4,500,000 – 5,000,000 4,500,000 – 5,000,000

Bảng giá lỗi phần mềm dành cho các trường hợp mất dữ liệu do các vấn đề phần mềm như sau:

 1. Nhiễm virus
 2. File bị mã hoá
 3. Hệ điều hành bị lỗi
 4. Lỗi hư hỏng ngẫu nhiên của file dữ liệu
 5. Các trường hợp khác vui lòng liên hệ với hotline iRecovery

Chú thích:
FILE MỀM: MS Word, Exel…
FILE MEDIA: Record Lossless, MP3, AAC, eAAC+, FLAC, PCM, WMA, WAV, MIDI, OGG, AC3, AMR
FILE NÉN: ZIP, RAR

NHIỄM VIRUS

DUNG LƯỢNG FILE IMAGE FILE MỀM FILE MEDIA FILE NÉN
 =< 72GB 350,000 – 2,500,000 Báo giá
72Gb – 128Gb 3,000,000 3,000,000 3,000,000
128Gb – 250Gb 3,200,000 3,200,000 3,200,000
250Gb – 320Gb 3,500,000 3,500,000 3,500,000
320Gb – 500Gb 4,000,000 4,000,000 4,000,000
1TB – 3TB 4,500,000 – 5,000,000 4,500,000 – 5,000,000 4,500,000 – 5,000,000

 

FILE BỊ MÃ HOÁ

DUNG LƯỢNG FILE IMAGE FILE MỀM FILE MEDIA FILE NÉN
 =< 72GB 350,000 – 2,500,000 Báo giá
72Gb – 128Gb 3,000,000 3,000,000 3,000,000
128Gb – 250Gb 3,200,000 3,200,000 3,200,000
250Gb – 320Gb 3,500,000 3,500,000 3,500,000
320Gb – 500Gb 4,000,000 4,000,000 4,000,000
1TB – 3TB 4,500,000 – 5,000,000 4,500,000 – 5,000,000 4,500,000 – 5,000,000

 

HỆ ĐIỀU HÀNH BỊ LỖI

DUNG LƯỢNG FILE IMAGE FILE MỀM FILE MEDIA FILE NÉN
 =< 72GB 250,000 – 2,200,000 Báo giá
72Gb – 128Gb 3,000,000 3,000,000 3,000,000
128Gb – 250Gb 3,200,000 3,200,000 3,200,000
250Gb – 320Gb 3,500,000 3,500,000 3,500,000
320Gb – 500Gb 4,000,000 4,000,000 4,000,000
1TB – 3TB 4,500,000 – 5,000,000 4,500,000 – 5,000,000 4,500,000 – 5,000,000

 

LỖI HƯ HỎNG NGẪU NHIÊN DO FILE DỮ LIỆU

DUNG LƯỢNG FILE IMAGE FILE MỀM FILE MEDIA FILE NÉN
 =< 72GB 250,000 – 2,200,000 Báo giá
72Gb – 128Gb 3,000,000 3,000,000 3,000,000
128Gb – 250Gb 3,200,000 3,200,000 3,200,000
250Gb – 320Gb 3,500,000 3,500,000 3,500,000
320Gb – 500Gb 4,000,000 4,000,000 4,000,000
1TB – 3TB 4,500,000 – 5,000,000 4,500,000 – 5,000,000 4,500,000 – 5,000,000

Bảng giá lỗi phần mềm dành cho các trường hợp mất dữ liệu do các vấn đề phần cứng như sau:

 1. Cháy Chipset
 2. Cháy Board hoặc do để ở nơi nhiệt độ cao
 3. Hư đầu đọc, kêu lạch cạch, …
 4. Bị va đập
 5. Bị ẩm ướt trong môi trường có độ ẩm cao
 6. Chết Motor
 7. Hỏng firmware
 8. Bề mặt từ tính của đĩa từ trầy xước, bong tróc
 9. Lỗi Bad sector
 10. Đầu từ ghi/đọc của HDD bị biến dạng
 11. Cúp nguồn đột ngột gây ra tình trạng file bị mã hoá, đôi khi file mở ra được nhưng lại xuất hiện những ký tự lạ không thể đọc được. 
 12. Các trường hợp khác vui lòng liên hệ với hotline iRecovery

Chú thích:
FILE MỀM: MS Word, Exel…
FILE MEDIA: Record Lossless, MP3, AAC, eAAC+, FLAC, PCM, WMA, WAV, MIDI, OGG, AC3, AMR
FILE NÉN: ZIP, RAR

CHÁY CHIPSET

DUNG LƯỢNG FILE IMAGE FILE MỀM FILE MEDIA FILE NÉN
 =< 72GB Báo giá Báo giá
72Gb – 128Gb 3,000,000 3,000,000 3,000,000
128Gb – 250Gb 3,500,000 3,500,000 3,500,000
250Gb – 320Gb 3,500,000 – 4,000,000 3,500,000 – 4,000,000 3,500,000 – 4,000,000
320Gb – 500Gb 4,000,000 – 5,000,000 4,000,000 – 5,000,000 4,000,000 – 5,000,000
1TB – 3TB 5,500,000 – 6,500,000 5,500,000 – 6,500,000 5,500,000 – 6,500,000

 

CHÁY BOARD HOẶC DO ĐỂ Ở NHIỆT ĐỘ CAO

DUNG LƯỢNG FILE IMAGE FILE MỀM FILE MEDIA FILE NÉN
 =< 72GB Báo giá Báo giá
72Gb – 128Gb 3,000,000 3,000,000 3,000,000
128Gb – 250Gb 3,500,000 3,500,000 3,500,000
250Gb – 320Gb 3,500,000 – 4,000,000 3,500,000 – 4,000,000 3,500,000 – 4,000,000
320Gb – 500Gb 4,000,000 – 5,000,000 4,000,000 – 5,000,000 4,000,000 – 5,000,000
1TB – 3TB 5,500,000 – 6,500,000 5,500,000 – 6,500,000 5,500,000 – 6,500,000

 

HƯ ĐẦU ĐỌC, KÊU LẠCH CẠCH,…

DUNG LƯỢNG FILE IMAGE FILE MỀM FILE MEDIA FILE NÉN
 =< 72GB Báo giá Báo giá
72Gb – 128Gb 3,000,000 3,000,000 3,000,000
128Gb – 250Gb 3,500,000 3,500,000 3,500,000
250Gb – 320Gb 3,500,000 – 4,000,000 3,500,000 – 4,000,000 3,500,000 – 4,000,000
320Gb – 500Gb 4,000,000 – 5,000,000 4,000,000 – 5,000,000 4,000,000 – 5,000,000
1TB – 3TB 5,500,000 – 6,500,000 5,500,000 – 6,500,000 5,500,000 – 6,500,000

 

BỊ VA ĐẬP

DUNG LƯỢNG FILE IMAGE FILE MỀM FILE MEDIA FILE NÉN
 =< 72GB Báo giá Báo giá
72Gb – 128Gb 3,000,000 3,000,000 3,000,000
128Gb – 250Gb 3,500,000 3,500,000 3,500,000
250Gb – 320Gb 3,500,000 – 4,000,000 3,500,000 – 4,000,000 3,500,000 – 4,000,000
320Gb – 500Gb 4,000,000 – 5,000,000 4,000,000 – 5,000,000 4,000,000 – 5,000,000
1TB – 3TB 5,500,000 – 6,500,000 5,500,000 – 6,500,000 5,500,000 – 6,500,000

 

BỊ ẨM ƯỚT TRONG MÔI TRƯỜNG CÓ ĐỘ ẨM CAO

DUNG LƯỢNG FILE IMAGE FILE MỀM FILE MEDIA FILE NÉN
 =< 72GB Báo giá Báo giá
72Gb – 128Gb 3,000,000 3,000,000 3,000,000
128Gb – 250Gb 3,500,000 3,500,000 3,500,000
250Gb – 320Gb 3,500,000 – 4,000,000 3,500,000 – 4,000,000 3,500,000 – 4,000,000
320Gb – 500Gb 4,000,000 – 5,000,000 4,000,000 – 5,000,000 4,000,000 – 5,000,000
1TB – 3TB 5,500,000 – 6,500,000 5,500,000 – 6,500,000 5,500,000 – 6,500,000

 

CHẾT MONITOR

DUNG LƯỢNG FILE IMAGE FILE MỀM FILE MEDIA FILE NÉN
 =< 72GB Báo giá Báo giá
72Gb – 128Gb 3,000,000 3,000,000 3,000,000
128Gb – 250Gb 3,500,000 3,500,000 3,500,000
250Gb – 320Gb 3,500,000 – 4,000,000 3,500,000 – 4,000,000 3,500,000 – 4,000,000
320Gb – 500Gb 4,000,000 – 5,000,000 4,000,000 – 5,000,000 4,000,000 – 5,000,000
1TB – 3TB 5,500,000 – 6,500,000 5,500,000 – 6,500,000 5,500,000 – 6,500,000

 

HỎNG FIRMWARE

DUNG LƯỢNG FILE IMAGE FILE MỀM FILE MEDIA FILE NÉN
 =< 72GB Báo giá Báo giá
72Gb – 128Gb 3,000,000 3,000,000 3,000,000
128Gb – 250Gb 3,500,000 3,500,000 3,500,000
250Gb – 320Gb 3,500,000 – 4,000,000 3,500,000 – 4,000,000 3,500,000 – 4,000,000
320Gb – 500Gb 4,000,000 – 5,000,000 4,000,000 – 5,000,000 4,000,000 – 5,000,000
1TB – 3TB 5,500,000 – 6,500,000 5,500,000 – 6,500,000 5,500,000 – 6,500,000

 

BỂ MẶT TỪ TÍNH CỦA ĐĨA TỪ TRẦY XƯỚC BONG TRÓC

DUNG LƯỢNG FILE IMAGE FILE MỀM FILE MEDIA FILE NÉN
 =< 72GB Báo giá Báo giá
72Gb – 128Gb 3,000,000 3,000,000 3,000,000
128Gb – 250Gb 3,500,000 3,500,000 3,500,000
250Gb – 320Gb 3,500,000 – 4,000,000 3,500,000 – 4,000,000 3,500,000 – 4,000,000
320Gb – 500Gb 4,000,000 – 5,000,000 4,000,000 – 5,000,000 4,000,000 – 5,000,000
1TB – 3TB 5,500,000 – 6,500,000 5,500,000 – 6,500,000 5,500,000 – 6,500,000

 

LỖI BAD SECTOR

DUNG LƯỢNG FILE IMAGE FILE MỀM FILE MEDIA FILE NÉN
 =< 72GB Báo giá Báo giá
72Gb – 128Gb 3,000,000 3,000,000 3,000,000
128Gb – 250Gb 3,500,000 3,500,000 3,500,000
250Gb – 320Gb 3,500,000 – 4,000,000 3,500,000 – 4,000,000 3,500,000 – 4,000,000
320Gb – 500Gb 4,000,000 – 5,000,000 4,000,000 – 5,000,000 4,000,000 – 5,000,000
1TB – 3TB 5,500,000 – 6,500,000 5,500,000 – 6,500,000 5,500,000 – 6,500,000

 

ĐẦU TỪ GHI/ĐỌC CỦA HDD BỊ BIẾN DẠNG

DUNG LƯỢNG FILE IMAGE FILE MỀM FILE MEDIA FILE NÉN
 =< 72GB Báo giá Báo giá
72Gb – 128Gb 3,000,000 3,000,000 3,000,000
128Gb – 250Gb 3,500,000 3,500,000 3,500,000
250Gb – 320Gb 3,500,000 – 4,500,000 3,500,000 – 4,500,000 3,500,000 – 4,500,000
320Gb – 500Gb 4,500,000 – 5,500,000 4,500,000 – 5,500,000 4,500,000 – 5,500,000
1TB – 3TB 5,500,000 – 6,500,000 5,500,000 – 6,500,000 5,500,000 – 6,500,000

 

CÚP NGUỒN ĐỘT NGỘT GÂY TÌNH TRẠNG BỊ MÃ HOÁ

DUNG LƯỢNG FILE IMAGE FILE MỀM FILE MEDIA FILE NÉN
 =< 72GB Báo giá Báo giá
72Gb – 128Gb 3,000,000 3,000,000 3,000,000
128Gb – 250Gb 3,500,000 3,500,000 3,500,000
250Gb – 320Gb 3,500,000 – 4,500,000 3,500,000 – 4,500,000 3,500,000 – 4,500,000
320Gb – 500Gb 4,500,000 – 5,500,000 4,500,000 – 5,500,000 4,500,000 – 5,500,000
1TB – 3TB 5,500,000 – 6,500,000 5,500,000 – 6,500,000 5,500,000 – 6,500,000

đang cập nhật

iRecovery.vn đề ra văn bản chính thức này mong muốn thể hiện sự cam kết về việc bảo mật thông tin cho khách hàng, sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý nhằm mục đích cải thiện chất lượng dịch vụ. Các phần bên dưới đây là những chính sách bảo mật của iRecovery.vn trong việc sử dụng các thông tin của khách hàng.

1. Bảo mật

iRecovery.vn cam kết phát triển các mối quan hệ lâu dài với khách hàng dựa trên sự tin tưởng. Như vậy, chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo quyền riêng tư của khách hàng một cách tốt nhất có thể. Chính sách bảo mật thay đổi để phù hợp với từng thời điểm và chúng tôi có quyền chỉnh sửa cũng như không cần thông báo trước.

2. Thu thập thông tin

Để tiện cho việc bảo hành và chăm sóc khách hàng chúng tôi sẽ thu thập các thông tin về họ tên, số điện thoại, email của quý khách hàng. Trong quá trình sửa chữa quý khách có thể cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi.

Tất cả thông tin quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ trên máy tính nội bộ công ty. Đây là cơ sở để chúng tôi đưa ra những phản hồi cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng tốt hơn trong quá trình kiểm tra dữ liệu.
Ngoài ra, các thông tin giao dịch như lịch sử phục hồi dữ liệu, giá trị giao dịch, phương thức vận chuyển và thanh toán cũng được iRecovery.vn lưu trữ nhằm giải quyết những vấn đề có thể phát sinh về sau.

3. Chia sẻ thông tin

Để bảo vệ iRecovery.vn và các bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của iRecovery.vn và các bên thứ ba khác.

Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho quý khách hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ phía quý khách hàng. VD: các chương trình khuyến mãi, ưu đãi có sự hợp tác, tài trợ từ các đối tác của iRecovery.vn hoặc cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị vận chuyển…

Trung tâm Cứu dữ liệu iRecovery

 • Chi nhánh Quận 6
  234 Nguyễn Văn Luông, Phường 11
 • Mr. Tuấn
  0908 400 028
 • Chi nhánh Tân Bình
  216 Hoàng Văn Thụ, Phường 4
 • Mr. Khương
  0969 631 037
 • Thời gian làm việc:
  Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h00
  Chủ nhật: 7h30 - 18h00

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp

DỊCH VỤ iRECOVERY

CỨU DỮ LIỆU SERVER

Có kinh nghiệm khôi phục dữ liệu từ tất cả các cấu hình RAID

Xem chi tiết

CỨU DỮ LIỆU Ổ CỨNG

Dành cho trường hợp ổ cứng hỏng, chết cơ hoặc format nhầm...

Xem chi tiết

CỨU DỮ LIỆU SMARTPHONE

Khi chiếc smartphone chẳng may rơi xuống nước, bẻ hoặc vỡ màn hình

Xem chi tiết

CỨU DỮ LIỆU USB

Chuyên xử lý các ca USB bị hư hỏng, virus hoặc format nhầm

Xem chi tiết

CỨU DỮ LIỆU THẺ NHỚ

Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm đảm bảo an toàn, hiệu quả nhanh chóng

Xem chi tiết

HỎI - ĐÁP

Giải đáp tất cả các câu hỏi thắc mắc về mất dữ liệu hiện nay

Xem chi tiết

Đăng nhập